Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5.000 Ιατροί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5.000 Ιατροί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Έως τις 11 Μαΐου «τρέχει» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 5.000θεραπευτές γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων στον ΕΟΠΥΥ. Οι συμβάσεις θα...
έχουν διάρκεια δύο ετών, ενώ από το σύνολο των γιατρών, οι 2.000 θα είναι παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής, 1.000 θα είναι παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοιοφθαλμίατροιγυναικολόγοιΩΡΛδερματολόγοι αφροδισιολόγοιορθοπεδικοί,πνευμονολόγοιουρολόγοιγαστρεντερολόγοιρευματολόγοινευρολόγοιγενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι, νευροχειρουργοί, παιδοψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος, χειρουργοί παίδων, αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι, ογκολόγοι, φυσίατροι, ανάλογα με τις κατά τόπο ανάγκες του Οργανισμού, το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται για 4 ώρες ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδικότητα εντός πενταετίας, θα συναφθούν συμβάσεις με το 25% του συνόλου των θέσεων (1.250 θέσεις). Για τη σύναψη των συμβάσεων οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη σελίδα www.eopyy.gov.gr αίτηση - δήλωση και υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) και στη συνέχεια να καταθέσουν αντίγραφα αυτών στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ). Υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης δήλωσης και υπεύθυνης δήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  www.eopyy.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: