Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑΗ Best Personnel Ltd είναι εταιρία επιλογής ιατρικού προσωπικού από τη Ευρώπη για την κάλυψη θέσεων εργασίας κυρίως στην Αγγλία, Ιρλανδία και Αμερική. Είναι σε συνεχή αναζήτηση για Ιατρούς και Νοσηλευτές...

Τώρα η Best Personnel Ltd έχει πάνω από 60 θέσεις εργασίας για νοσηλευτές στην Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.
Απαιτούμενα Προσόντα:
  • Πτυχίο νοσηλευτικής. Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη αλλά θα θεωρηθεί απαραίτητη.
  • Δικαίωμα εγγραφής στο Βρετανικό Συμβούλιο Νοσηλευτών και Μαιών.
  • H πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
Για περισσότερες πληροφορίες/ υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν στο: mail:medical@bestpersonnel.ie ή jobs@bestpersonnel.ie. Τηλέφωνο: 003531-2144543.
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας γραμμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά.
Οι υπηρεσίες είναι εντελώς δωρεάν για τους νοσηλευτές και συμπεριλαμβάνουν: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του ενδιαφερόμενου για τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον Nursing Medical Council και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κτλ.
Η διαδικασία εγγραφής στο Βρετανικό Συμβούλιο Νοσηλευτών / Nursing Medical Council (NMC) είναι απλή για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα ΤΟΥ NMC: http://www.nmc-uk.org/.

Δεν υπάρχουν σχόλια: