Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

10 ψηφιοποιητές αρχείου στην ΕΡΤ

10 ψηφιοποιητές αρχείου στην ΕΡΤΤέσσερις εργάσιμες ημέρες, έως την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου, θα υποβάλλονται αιτήσεις για δέκα θέσεις Ψηφιοποιητών Αρχειακού Υλικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΕΡΤ. Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: ΕΡΤ Α.Ε., Μεσογείων 432, Τ.Κ. 153 42, Αγία Παρασκευή, απευθυνόμενες προς το Τμήμα Αξιολόγησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 6075681, 6075682 και 210 6075657, αλλά και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, www.ert.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: