Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

2 θέσεις στην 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

2 θέσεις  στην 23η Εφορεία Βυζαντινών ΑρχαιοτήτωνΗ 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσω, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης , ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγο
1 ΔΕ Εργατοτεχνίτη και ελλείψει αυτού ΥΕ Ειδικευμένο εργάτη/τρια

Υποβολής Αιτήσεων: 
18/10/2012-24/10/2012


Δεν υπάρχουν σχόλια: