Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Κατάσταση με στοιχεία Αιτήσεων για χορήγηση αδειών ΕΔΧ (Ταξί)

Κατάσταση με στοιχεία Αιτήσεων για χορήγηση αδειών ΕΔΧ (Ταξί)
Η Περιφέρεια Αττικής μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο και τον έλεγχο της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως των προϋποθέσεων του νόμου, αναρτά, όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4070/12, καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012 θα εκδοθεί και η προβλεπόμενη στο άρθρο 85 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ανά έδρα , για την Περιφέρεια Αττικής.

ΑρχείοΜέγεθος ΑρχείουΗμερομηνία Ανάρτησης
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (adeies_taxi.pdf)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩ Ν ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕ ΩΝ ΑΔ ΕΙΩ Ν ΕΔ Χ ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ ΩΝ36 Kb        17/10/2012
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: