Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Θέσεις γιατρών στην ΕΣΔΥ

Θέσεις γιατρών στην ΕΣΔΥΝέους συνεργάτες με μίσθωση έργου θα προσλάβει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης "Δημόσια Υγεία στην πράξη: Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ". Συγκεκριμένα, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας θα εντάξει στο δυναμικό της ειδικούς επιστήμονες/εξειδικευμένα στελέχη, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ιατροί, ενώ τα αναλυτικά προσόντα που απαιτούνται είναι τα εξής: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Δημόσια Υγεία, τριετής τουλάχιστον ενασχόληση σε θέματα Π.Φ.Υ. και τριετής τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει και συγγραφικό έργο και τουλάχιστον τρεις δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά. Περισσότερες πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα και την Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα 
www.esdy.edu.gr

http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: