Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Μείωση της ανεργίας το Σεπτέμβριο «είδε» ο ΟΑΕΔ

Μείωση της ανεργίας το Σεπτέμβριο «είδε» ο ΟΑΕΔΣτα 772.579 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Από αυτά 320.245 είναι άνδρες (ποσοστό 41,45%) και 452.334 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,55%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά -1,84% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,75% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτωτων 30 αναλογεί το 26,43% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,83%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,13%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 34,32%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 17,43% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,12%.
Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,73% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,72% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,55%.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 185.870 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά -15.888 άτομα, ποσοστό -7,87% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 85,25% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 7,84% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι,   το 2,79% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 1,98% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 1,73% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και το 0,40% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 87.577, αυξημένες κατά 54,24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (56.778) και αυξημένες κατά 4,53% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011 (83.778). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 25.492 (αυξημένες κατά 49,08% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -5,23% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 33.070 (αυξημένες  κατά 67,66% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -14,27% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 26.276 (αυξημένες κατά 18,73% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,47% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 58.562, το 56,47% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 59,03% από τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο (36.825) και μειωμένο κατά -10.56% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011 (65.474).
Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 2.739 θέσεις εργασίας, έναντι -2.178 τον Αύγουστο  και -11.375 τον Σεπτέμβριο του 2011.
Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Σεπτέμβριο του 2012.

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων  για το μήνα Σεπτέμβριο 2012 ανήλθε σε 772.579 άτομα. Από αυτά 339.650 (ποσοστό 43,96%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 432.929 (ποσοστό 56,04%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 37,71% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 19,75%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 320.245 είναι άνδρες (ποσοστό 41,45%) και οι 452.334 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,55%).
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 492.481 άτομα (ποσοστό 63,75%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 204.178 άτομα (ποσοστό 26,43%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 75.920 άτομα (ποσοστό  9,83%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 364.115 άτομα (ποσοστό 47,13%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 265.113 άτομα (ποσοστό 34,32%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 134.684 άτομα (ποσοστό 17,43%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.667 άτομα (ποσοστό 1,12%).
Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 716.407 άτομα (ποσοστό 92,73%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 44.187 άτομα (ποσοστό 5,72%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 11.985 άτομα (ποσοστό 1,55%).
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Σεπτέμβριο 2011) καταγράφηκαν:
- Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά        -14.456 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -1,84%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (-4,31%) και αύξηση κατά 77.320 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 11,12% από τον Σεπτέμβριο του 2011.
- Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 3.333 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 0,99%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (3,44%) και αύξηση κατά 63.641 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 23,06% από τον Σεπτέμβριο του 2011.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Σεπτέμβριο 2012 ανήλθε σε 119.009 άτομα, από τα οποία 37.029 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 81.980 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Σεπτέμβριο ανέρχεται σε 185.870 άτομα. Από αυτά 158.450 (ποσοστό 85,25%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 14.573 (ποσοστό 7,84%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, 5.195 (ποσοστό 2,79%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, 3.688 (ποσοστό 1,98%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 3.218 (ποσοστό 1,73%)  είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και 746 (ποσοστό 0,40%)  είναι λοιποί επιδοτούμενοι.  Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  148.099 άτομα.
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Σεπτέμβριο 2011) καταγράφηκαν:
- Μείωση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά -15.888 άτομα και μείωση κατά -27.465 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2011. 
- Μείωση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά -15.498 άτομα και μείωση κατά -28.261 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2011. 
- Μείωση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  -390 άτομα και αύξηση κατά 796 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2011. 
- Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά -30.350 άτομα και μείωση κατά -21.987 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 87.577, αυξημένες κατά 54,24% από τον προηγούμενο μήνα  Αύγουστο (56.778) και αυξημένες κατά 4,53% σχετικά με τον Σεπτέμβριο του 2011 (83.778).
Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 25.492, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά  8.392 άτομα.
Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 33.070, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά  13.345  άτομα.  
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 58.562, το 56,47% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 59,03% από τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο (36.825)  και  μειωμένο  κατά -10,56% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011 (65.474).
Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Σεπτέμβριο  ανέρχονται σε 26.276 μειωμένες κατά  -11,47% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011 (29.679) και  αυξημένες  κατά 18,73% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο (22.131). 
Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε 2.739 έναντι -2.178 τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο  και  -11.375 τον  Σεπτέμβριο του 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: