Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

3 Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Κω

 Την πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου
χρόνου, συνολικά  τριών (3)  ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών  – ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΩ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2
και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση  φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ, ΑΒΕΡΩΦ 2,  Τ.Κ. 853 00
– ΚΩΣ, υπόψιν κας ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22420- 22215).

 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 03/01/2013 ΕΩΣ 12/01/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: