Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

111 Άτομα στο Φεστιβάλ Κινημα τογράφου Θεσσαλονίκης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν έντεκα (111) ατόμων.


Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την Αρ. 9031 24/12/2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
3. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 299 της 05.03.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
4. την με αρ. πρωτ. 364/17-1-2013 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν έντεκα (111) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 15ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
1.1ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ31 μήναςΑΘΗΝΑ
1.2ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΚΛΗΤΗΡΕΣ22 μήνεςΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.3ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΜΟΝΤΕΡ12 μήνεςΑΘΗΝΑ
1.4ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.5ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ610 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.6ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ125 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.2ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΣ112 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ710 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ210 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ CINEKARTA F /INFO DESKS120ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ -CINEKARTA F /INFO DESKS511 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ114 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ11 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ125 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.8ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ120 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.9ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ513 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ11 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ12 μήναςΑΘΗΝΑ
4.3ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ11 μήναςΑΘΗΝΑ
4.4ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.7ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ39 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.8ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ19 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.9ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ12 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.10ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ11 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.11ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.12ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ18 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.13ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ12 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.14ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ – ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ12 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ11 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER11 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ422 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ122 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MASTERS218 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7ΤΑΜΙΑΣ11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.8ΤΑΜΙΕΣ215 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.8ΤΑΜΙΕΣ711 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ12 μήνεςΑΘΗΝΑ
6.2ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ11,5 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ12 μήνεςΑΘΗΝΑ
7.3ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ11 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ130 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ612 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.6ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ112 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.7ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ115 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.8ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ31 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.9ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ1510 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ (111) άτομα

*Επισήμανση: Από 15 έως 24 Μαρτίου 2013, που θα διεξαχθεί το 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: