Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

17 Συνεργάτες στα Αρχεία Ταινιών Ελλάδος

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
-ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 &
Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136
104 35, Κεραμεικός,  Αθήνα
Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468
e-mail: contact@tainiothiki.gr  

Τα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος», ανακοινώνουν την πρόσληψη 17 συνεργατών μερικής απασχόλησης για την υλοποίηση δράσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2013- Δεκεμβρίου 2014 στο πλαίσιο της προγραμματιζόμενης Πράξης «Η Κινηματογραφόφιλια στη Νέα Εποχή», η οποία αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού:

1.Υπεύθυνος Προβολής. Τύπου, Επικοινωνίας και ΜΜΕ-Κριτικός Κινηματογράφου-δημοσιογράφος
2.Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων.
3.Υπεύθυνος Προγράμματος (Διεθνές Διαγωνιστικό).
4 Υπεύθυνος Προγράμματος (Πειραματικού Κινηματογράφου),
5.Υπεύθυνος Προγράμματος (Ελληνικό),
6.Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δημιουργικής απασχόλησης.
7.Υπεύθυνος Παρουσιάσεων και Ταυτόχρονης Διερμηνείας συζητήσεων (QnA),
8.Υπεύθυνος Παραγωγής Παράλληλων Εκδηλώσεων (master classes. ημερίδες, συζητήσεις, εργαστήρια),
9. Επιμέλεια Κειμένων.
10. Βοηθός Γενικού Συντονισμού προγράμματος.
11. Βοηθός Προγράμματος- Επικοινωνίας Δημοσίων σχέσεων,
12. Βοηθός Οργάνωσης Παραγωγής προγράμματος,
13. Βοηθός Παραγωγής.
14. Τεχνικός μηχανημάτων Ψηφιακής Προβολής,
15. Ελεγκτής Εισόδου.
16. Βοηθός Διακίνησης-Κλητήρας

Η παρούσα ανακοίνωση τελεί υπό την αίρεση της ένταξης της Πράξης στο ΠΕΠ Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ. Εάν η σχετική απόφαση ένταξης δεν εκδοθεί, η διαδικασία ματαιώνεται, διότι η Ταινιοθήκη της Ελλάδος δεν έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει το έργο με ίδιους πόρους. Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην αναλυτική ανακοίνωση, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος: www.tainiothiki.gr .
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Ταινιοθήκης στην προαναφερόμενη διεύθυνση, λήγει την Δευτέρα. 14 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: