Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

187 εποχικές προσλήψεις σε 11 μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ οι πρώτες ανακοινώσεις που αφορούν στην πρόσληψη 400 ανέργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον τομέα του Πολιτισμού.

Υπενθυμίζεται πως μέσω των προγραμμάτων θα προσληφθούν φέτος 1.650 άνεργοι στις ειδικότητες αρχαιολόγων, φυλάκων, εργατών, καθαριστών και μουσειολόγων, ενώ το νέο προσωπικό θα πιάσει δουλειά για επτά μήνες και συγκεκριμένα το διάστημα από 1/3/2013 έως 1/10/2013.
Οι άνεργοι θα λαμβάνουν για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης το ποσό των 25 ευρώ, ενώ ο μισθός τους θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 625 ευρώ μηνιαίως.
Αυτή την εβδομάδα αναρτήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή 187 θέσεις σε 11 πολιτιστικούς φορείς και μουσεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, την Αχαΐα, την Πιερία, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο και τις Σέρρες (βλ: πίνακα).
Οι νέοι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία επιλογής μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στη διαδρομή: www.asep.gr - Συμβάσεις - Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ) προκειμένου:
  • να αναζητήσουν τις θέσεις εργασίας για την κάλυψη των οποίων έχουν τα απαραίτητα προσόντα.
  • να εκτυπώσουν το υπόδειγμα αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής (έντυπο ΑΣΕΠ με κωδικό ΚΟΧ.Π.1) το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουν
  • να αναζητήσουν τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Νέα εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ
Για την απόδειξη της ανεργίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία καθώς και βαθμολογούμενο κριτήριο το οποίο συνυπολογίζεται για την πρόσληψη σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ενδείκνυται οι υποψήφιοι να υποβάλουν την κατάλληλη βεβαίωση ανεργίας που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά. Η βεβαίωση φέρει υπογραφή, ασφαλή χρονολόγηση και έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου.
Επισημαίνεται ότι ο ΟΑΕΔ, ύστερα από συνεργασία με το ΑΣΕΠ, ανέπτυξε για τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα νέα εφαρμογή που αφορά την έκδοση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας δύο τύπων βεβαιώσεων ανεργίας: ο ένας τύπος αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους και ο δεύτερος τύπος βεβαίωσης αφορά τους άνεργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους υποψηφίους των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα να αποδεικνύουν μέσω της ηλεκτρονικής βεβαίωσης όλα τα στοιχεία (διάρκεια ανεργίας, επιδοτούμενη ή μη ανεργία) που είναι απαραίτητα τόσο για τη συμμετοχή στη διαδικασία όσο και για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας.
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν την ηλεκτρονική βεβαίωση ανεργίας, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν σε αίτησή τους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
1. Να προμηθευτούν «Ονομασία Χρήστη», «Συνθηματικό Χρήστη» και «Κλειδάριθμο» από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) της περιοχής τους, τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ.
2. Να εγγραφούν στη Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ ακολουθώντας τη διαδρομή: www.oaed.gr Αρχική Σελίδα > Διαδικτυακή Πύλη > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναζητούντες Εργασία > Εγγραφή Χρήστη.
3. Ακολούθως και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η εγγραφή χρήστη, οι ενδιαφερόμενοι:
  • Από την Αρχική Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) επιλέγουν την «Είσοδο Χρήστη», συμπληρώνουν την «Ονομασία Χρήστη» και τον «Κωδικό» (Συνθηματικό Χρήστη) και επιλέγουν «Σύνδεση».
  • Από το μενού στα αριστερά της σελίδας επιλέγουν : «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» - «Βεβαιώσεις» - «Επιλογή Βεβαίωσης»- «Βεβαίωση Ανεργίας».
Η κατανομή των θέσεων στον Πολιτισμό
50 θέσεις στη Θεσσαλονίκη
Σωματείο «Φίλοι Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσ/νίκης
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων25
ΔΕ Νυχτοφυλάκων1
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΥΕ Εργατοτεχνιτών3
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσ/νίκης
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων16
ΠΕ Μουσειολόγων/ Μουσειοπαιδαγωγών1
ΥΕ Εργατοτεχνιτών /Εργατών2
ΥΕ Καθαριστών1
ΥΕ Εργατοτεχνιτών1
Μία θέση στην Πιερία
ΑΜΚΕ «Αρωγή» 9η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατοτεχνιτών1
Επτά θέσεις στην Αχαΐα
ΑΜΚΕ «Στήριξη» 9η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών2
ΔΕ Νυχτοφυλάκων3
ΔΕ Φυλάκων2
Επτά θέσεις στη Ζάκυνθο
ΑΜΚΕ «Στήριξη» 20η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών3
ΔΕ Φυλάκων Εκθεσιακών Χώρων4
Μία θέση στην Ιθάκη
ΑΜΚΕ «Στήριξη» ΛΕ΄ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Εκθεσιακών Χώρων1
Οκτώ θέσεις στις Σέρρες
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Αθηνών ΚΗ΄ ΕΠΚΑ
ΥΕ Εργατοτεχνιτών /Εργατών4
ΔΕ Νυχτοφυλάκων1
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων3
39 θέσεις στην Πιερία
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Αθηνών ΚΖ΄ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων16
ΔΕ Νυχτοφυλάκων10
ΥΕ Εργατοτεχνιτών /Εργατών10
ΥΕ Καθαριστών3
73 θέσεις στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών
Oμιλος για την Unesco Νομού Πειραιώς - Νήσων Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
ΥΕ Καθαριστών3
ΔΕ Φυλάκων8
Εθνική Πινακοθήκη
ΥΕ Εργατοτεχνιτών /Εργατών1
ΥΕ Καθαριστών1
ΔΕ Φυλάκων13
Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
ΥΕ Εργατοτεχνιτών /Εργατών3
ΥΕ Καθαριστών2
ΔΕ Νυχτοφυλάκων3
ΔΕ Φυλάκων17
Μουσείο Μπενάκη
ΠΕ Μουσειολόγων1
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΥΕ Εργατοτεχνιτών /Εργατών1
ΥΕ Καθαριστών2
ΔΕ Φυλάκων16


http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: