Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

90 ωφελούμενοι από την Α.Σ. "ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Αρκαδικό δίκτυο για την κοινωνική συνοχή" προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.
Περιοχή παρέμβασης: Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Γορτυνία
Ομάδα στόχος: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
Αριθμός ωφελούμενων: 90
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/1/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: