Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προκήρυξη εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικών από το ΤΕΕ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Τις εξετάσεις για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών εσωτερικού και των Ισοτίμων Σχολών Εξωτερικού προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήρι Ελλάδος. Πρόκειται για τις ειδικότητες:

- ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΝΑΥΠΗΓΩΝ ή ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι 28 Ιανουαρίου 2013 (ώρες κατάθεσης
δικαιολογητικών 9:00-13:00).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

Δεν υπάρχουν σχόλια: