Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Γεωπονικών ή Οικονομικών Επιστημών στο Γ.Π.Α

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου Γεωπονικών ή Οικονομικών Επιστημών. Αντικείμενο εργασίας είναι η παροχή επικουρικού έργου κατά την διδασκαλία του μαθήματος εμβάθυνσης, η οργάνωση στη συλλογή και σύνθεση υλικού κατά την εργασία της ομάδας φοιτητών κ.α.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Πληροφορίες: Στ. Ροζάκης, τηλ. 210/5294768, e-mail:  s.rozakis@aua.gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια: