Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

100 ανέργους στην  περιοχή  Περιφερειακή  Ενότητα  Λευκάδας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η  Πράξη  υλοποιείται  στην  περιοχή  Περιφερειακή  Ενότητα  Λευκάδας  και  συγκεκριμένα  ο 
Δήμος Λευκάδας (νήσοι Λευκάδας, Καλάμου και Καστού) και ο  Δήμος Μεγανησίου (νήσος
Μεγανήσι). και απευθύνεται σε 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτούς τους Δήμους, ως
εξής:
1. Μακροχρόνια άνεργοι1
 άνω των 45 ετών με χαμηλά ή χωρίς τυπικά προσόντα
2. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
3. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια
2
4. Άτομα με αναπηρία
Σκοπός  της  Πράξης  είναι  η  αποτελεσματική  ενσωμάτωση  στην  απασχόληση  100  ανέργων,
προερχόμενων  από  τις  παραπάνω  ευπαθείς  κοινωνικά  ομάδες,  μέσω  της  πολλαπλής
υποστήριξής  τους  (συμβουλευτική,  κατάρτιση,  δικτύωση  με  φορείς  κ.λπ.).  Συγκεκριμένα,  από
την υλοποίηση του Έργου αναμένεται:
60  άτομα  θα  προωθηθούν  στην  απασχόληση  σε  υφιστάμενες  επιχειρήσεις  μέσω
προγραμμάτων.
20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
20  άτομα  θα  κατευθυνθούν  στην  ίδρυση  κοινωνικής  συνεταιριστικής  επιχείρησης
(Συλλογικού  και  Παραγωγικού  Σκοπού  με  βάση  το  Ν. 4019  Κοινωνική  Οικονομία  και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  από  18 Φεβρουαρίου 2013 έως 5  Mαρτίου  2013.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν
να  απευθύνονται  στα  γραφεία  της  Κοινωφελούς  Δημοτικής  Επιχείρησης  Πολιτιστικής,
Οικονομικής,  Τουριστικής  και  Κοινωνικής  Ανάπτυξης  Δήμου  Λευκάδας  (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)  στο
Δημαρχείο Λευκάδας – 1ος όροφος, Μεσαίο Κτίριο‐  από  Δευτέρα έως Παρασκευή  ώρες 8:30π.μ.
–  14:30,  καθώς  και  στα  γραφεία  της Κοινωφελούς  Δημοτικής  Επιχείρησης  Δήμου Μεγανησίου
(ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ.), Βαθύ Λευκάδας.
Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα:    26453  60603,  26453  61321  και  210  6725966  (υπεύθυνοι
επικοινωνίας  :  Ασπασία  Μπένου,  Γαζή  Ιωάννα,  Δαλκίδης  Γιώργος)  και  στην  ιστοσελίδα
www.topekolefkadas.gr.

http://www.keko.gr/aimages/as_topeko_lefkadas_prosklisi.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: