Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

100 άνεργη στο Νομό Θεσσαλονίκης Α.Σ. «ΔΥΘΕΣ»

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Α.Σ. «ΔΥΘΕΣ» υλοποιεί την Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ 
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για
ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4:
«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-
2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)», με ημερομηνία
ολοκλήρωσης  30/06/2014.

Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού -
Ευόσμου και Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης για  100 ανέργους, που κατοικούν σε
αυτούς τους Δήμους και απευθύνεται σε:

• Άνεργους άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
(30 άτομα)

• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια έχοντας ετήσιο
ατομικό εισόδημα κάτω από 6.591 ευρώ (70 άτομα)

Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων,
προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής
υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.). Το αποτέλεσμα της
Πράξης θα είναι η πρόσληψη 78 ωφελούμενων από υφιστάμενες επιχειρήσεις και η ίδρυση από
τους ωφελούμενους, 7 νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) καθώς και η
ίδρυση 3 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στις οποίες θα απασχοληθούν 15
ωφελούμενοι.


Όλοι οι ωφελούμενοι θα ενταχθούν στην δράση της Συμβουλευτικής καθώς επίσης θα
παρακολουθήσουν και πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας
125 ωρών και επιδοτούνται με εκπαιδευτικό επίδομα 6€ ανά ώρα παρακολούθησης.
Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι :

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ( 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΑΠΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Α.Σ. ΔΥΘΕΣ - Πρόσκληση για συμμετοχή

Δεν υπάρχουν σχόλια: