Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

120 υποτροφίες για εκμάθηση Αγγλικών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Στη χορήγηση 120 υποτροφιών θα προχωρήσει το μη κερδοσκοπικό Ιδρυμα Λάσκαρη, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Το Ιδρυμα αναμένεται να χορηγήσει την πλειονότητα των υποτροφιών για την εκμάθηση της Αγγλικής στην Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2001, ενώ ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν γονέα ή πρόγονο στις προηγούμενες τρεις γενιές που να ήταν Ελληνας, να είναι Ελληνο-ορθόδοξοι και να μην ανήκουν σε κανένα άλλο θρήσκευμα, να έχουν μόνιμο τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, την Κύπρο ή την Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την υποβολή αίτησης και να είναι πρόθυμοι να σπουδάσουν σε ένα από τα δύο συμβεβλημένα εκπαιδευτήρια, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης ή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Dessy Topouzides στη Βούλα.
Στη χορήγηση 120 υποτροφιών θα προχωρήσει το μη κερδοσκοπικό Ιδρυμα Λάσκαρη, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Το Ιδρυμα αναμένεται να χορηγήσει την πλειονότητα των υποτροφιών για την εκμάθηση της Αγγλικής στην Ελλάδα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή τους: Απλή φωτοτυπία σχολικού ελέγχου, απολυτηρίου ή πτυχίου, απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Κάρτα Ομογενών ή Πιστοποιητικό Γεννήσεως (για ανηλίκους, μη κατόχους Αστυνομικής Ταυτότητας), απλή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Βαπτίσεως (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η θρησκεία στην Αστυνομική Ταυτότητα) και, τέλος, απλή φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας Οικονομικού Ετους 2012 του υποψηφίου, καθώς και των γονέων για άγαμους, ή του/της συζύγου για έγγαμους.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μεταφράζονται και στέλνονται στο Σικάγο των ΗΠΑ, όπου βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος. Εκεί συνεδριάζει η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αριθμεί πέντε μέλη, και εξετάζονται οι αιτήσεις των υποψήφιων υποτρόφων.
Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα που δεν έχουν τη σχετική οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα Αγγλικής. Η επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη της την ηλικία και οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου, καθώς και τους λόγους που επιθυμεί να μάθει την αγγλική γλώσσα ή να βελτιώσει το επίπεδο γνώσεών του.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail μετά τις 15 Ιουνίου 2013. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο γραφείο του ιδρύματος, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα www.lascaristrust.gr.
Οι χορηγίες αφορούν τη φοίτηση σε δύο συμβεβλημένα εκπαιδευτήρια, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης ή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Dessy Topouzides στη Βούλα

http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: