Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

12 γυμναστές στην Ελευσίνα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Έως την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για δώδεκα θέσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην υπερβαίνουν το 60ό έτος ηλικίας και να διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με τη λειτουργία του προγράμματος και ωριαία αντιμισθία. Αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση: Κίμωνος 11 & Παγκάλου, Τ.Κ. 192 00, Ελευσίνα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 5565619.

Δεν υπάρχουν σχόλια: