Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων 13/02/2013

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ  ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ   35/18-1-2013 Τεύχος Γ, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 

  • Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακά Μέσα και Προσωποποιημένες Υπηρεσίες".

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 1 Απριλίου 2013.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 2108203139).

Για περισσότερες περιλήψεις προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα

Δεν υπάρχουν σχόλια: