Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

600 προσλήψεις επιστημόνων σε ερευνητικά κέντρα της ΕΕ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ανοιχτή σε Ελληνες πτυχιούχους είναι η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού με σύμβαση, που θα απασχοληθεί στα Ινστιτούτα του Ενιαίου Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Joint Research Centre - JRC).

Η διαδικασία επιλογής για 600 θέσεις ορισμένου χρόνου ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχιστεί έως την 1η Μαρτίου, οπότε και εκπνέει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με περισσότερους από 3.000 επιτυχόντες που να ασχολούνται με την έρευνα.
Στη συνέχεια θα καταρτιστεί πίνακας επιτυχόντων οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΕΕ. Το νέο επικουρικό προσωπικό θα υπογράψει συμβόλαιο με τον φορέα που θα τον προσλάβει, ενώ η εγγραφή των υποψηφίων γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της EPSO.
Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που χρειάζονται κατά την περίοδο 2013-2014 θα είναι για τους τομείς των Φυσικών Επιστημών (100 θέσεις), των Επιστημών Ποσοτικής Ανάλυσης (180 θέσεις), των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών (150 θέσεις), της Γεωργίας- Περιβάλλοντος και Γεωεπιστημών (110 θέσεις) και των Επιστημών Υγείας (60 θέσεις).
Η πλειονότητα των θέσεων αφορά τα Ινστιτούτα του Joint Research Centre που βρίσκονται σε πέντε διαφορετικές χώρες: Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Επιπλέον, ορισμένες θέσεις θα διατεθούν στις Βρυξέλλες σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α) Να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή μιας από τις συνδεδεμένες χώρες του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα.
β) Να απολαμβάνουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
γ) Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα στην περίπτωσή τους νομοθεσία περί στρατολογίας.
δ) Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των μελλοντικών τους καθηκόντων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν είτε:
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο σπουδών και τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή
 • Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Βιολογία, Χημεία, Φυσικές επιστήμες, Βιοεπιστήμες, Βιοχημεία, Ωκεανογραφία / επιστήμες της θάλασσας, Νανοτεχνολογία, νανοβιοτεχνολογία, Κτηνιατρική, Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Στατιστική, Επιστήμες των υλικών, Οικονομικές επιστήμες, Πολιτικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες, Παιδαγωγικές επιστήμες, Ψυχολογία, Γεωγραφία, Επιστήμες του περιβάλλοντος, Γεωπονικές επιστήμες, Γεωργική μηχανική, Μετεωρολογία, Οικολογία, Δασοκομία, Γεωλογία, Υδρολογικές επιστήμες, Ιατρικές επιστήμες, Φαρμακευτική και Διατροφικές επιστήμες και
 • Αριστη γνώση (επίπεδο C13) μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και Ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B25) της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής.
Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή μπορούν να υποβάλουν αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν λάβει το διδακτορικό τους δίπλωμα κατά τον χρόνο που θα κληθούν σε συνέντευξη.
Αιτήσεις και διαδικασία επιλογής προσωπικού
Η εγγραφή των υποψηφίων πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, έως την 1η Μαρτίου, μέσω του συνδέσμου που αναφέρεται στον ιστότοπο της EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), από όπου οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναφέρονται στον ιστότοπο, και ιδίως στο εγχειρίδιο για την υποβολή της αίτησης. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Αν ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων υπερβαίνει τους 3.600 για το σύνολο των πέντε ειδικοτήτων, θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή βάσει προσόντων.
Η προεπιλογή αυτή θα πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε ο υποψήφιος στο σημείο «αξιολογητής ταλέντου - talent screener» του εντύπου εγγραφής. Για τον σκοπό αυτό, θα διορισθεί επιτροπή επιλογής για να επικουρεί την EPSO, ιδίως για να πραγματοποιήσει την προεπιλογή βάσει προσόντων (εξέταση βιογραφικών σημειωμάτων).
Οι 3.600 υποψήφιοι που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα κληθούν να υποβληθούν σε δοκιμασία καταλληλότητας μέσω υπολογιστή, η οποία συνίσταται σε σειρά ερωτήσεων επιστημονικού περιεχομένου που έχουν σχέση με τις επιλεγμένες ειδικότητες.
Οι δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξεταστικά κέντρα σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.
Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών επιλογής θα ανακοινωθούν στις ατομικές μερίδες EPSO των υποψηφίων. Εν συνεχεία, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πείρα, οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαδικασία πρόσληψης. Τα ονόματα των υποψηφίων που έλαβαν τη βάση στη δοκιμασία καταλληλότητας θα καταχωρισθούν στη βάση δεδομένων και δεν θα δημοσιοποιηθούν σε καμία άλλη μορφή.
Η καταχώριση στη βάση δεδομένων δεν εγγυάται την προσφορά εργασίας. Οταν προκύπτουν κενές θέσεις, οι υπηρεσίες πρόσληψης θα ανατρέχουν στη βάση δεδομένων και θα καλούν σε συνέντευξή τους υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων θέσεων.
Κατά τη συνέντευξη αυτή θα αξιολογείται η γνώση της κύριας γλώσσας, ενώ αναλόγως των αποτελεσμάτων της συνέντευξης, οι υποψήφιοι μπορεί να λάβουν επίσημη προσφορά εργασίας.
Επισημαίνεται ότι, εάν κληθούν σε συνέντευξη, θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να υποβάλουν το διδακτορικό τους δίπλωμα και όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πείρα.
Θα προσληφθούν, μεταξύ άλλων, απόφοιτοι Φυσικών Επιστημών, Επιστημών Ποσοτικής Ανάλυσης, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, Γεωργίας - Περιβάλλοντος, Γεωεπιστημών και Επιστημών Υγείας
ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 • Ινστιτούτο Υλικών Αναφοράς και Μετρήσεων (IRMM) στο Geel του Βελγίου
 • Ινστιτούτο Υπερουράνιων Στοιχείων (ITU) στην Καρλσρούη της Γερμανίας
 • Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών (ΕΙΤ) στο Petten των Κάτω Χωρών
 • Ινστιτούτο για την Προστασία και την Ασφάλεια του Πολίτη (IPSC) στην Ισπρα της Ιταλίας
 • Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Αειφορία (IES) στην Ισπρα της Ιταλίας
 • Ινστιτούτο Προστασίας της Υγείας και των Καταναλωτών (IHCP) στην Ισπρα της Ιταλίας
 • Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προοπτικών (IPTS) στη Σεβίλλη της Ισπανίας
 • Διαχείριση της εγκατάστασης της Ισπρα (ISM) στην Ισπρα της Ιταλίας.
 • ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ CONNECT)
 • ΓΔ Ερευνας και Καινοτομίας - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ RTD)
 • ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ SANCO)
http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: