Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(6) Άτομα στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου Ορεστιάδας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης  
διάρκειας, έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών
του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων  Π.Ε. Έβρου.

Δύο θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχ/των έργων ( Φορτωτή)

 Τέσσερις θέσεις ΔΕ Οδηγών φορτηγού – ανατρεπόμενου (με αλατιέρα και λεπίδα)


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Δ/νση Διοικητικού  – Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου (Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Καραολή & Δημητρίου 40, τ.κ.
68100 Αλεξ/πολη) εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της
παρούσας, δηλ. έως και την 25/02/2013Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: