Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Έναρξη επαγγέλματος μέσω διαδικτύου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Πέντε καινοτομίες στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρουσίασε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Βολουδάκης.

Όπως αναφέρει το Έθνος, επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και να αδειοδοτούνται σε διάστημα 7 έως 50 ημερών, ενώ μέσα στο μήνα θα ξεκινήσει και η πληρωμή παραβόλων μέσω ίντερνετ.

Με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία θα παρέχονται στους πολίτες μέσω διαδικτύου άδειες- εξπρές για 272 επαγγέλματα.

Είναι ενδεικτικό ότι μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «Ερμής»(www.ermis.gov.gr) όποιος θέλει να κάνει έναρξη επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών (π.χ. κομμωτήριο, ασφάλεια κ.ά.) μπορεί πλέον να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του μαζί με τα δικαιολογητικά.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, μαζί με τα δικαιολογητικά, και αν ο αρμόδιος κατά περίπτωση φορέας δεν την απορρίψει εντός ορισμένης προθεσμίας, τότε η άδεια έχει παρασχεθεί σιωπηρά, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται νόμιμα. Καταργούνται με αυτό τον τρόπο οι χρονοβόρες διαδικασίες αναμονής και αβεβαιότητας σχετικά με την έγκριση αδειών.

Μόνη προϋπόθεση να έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά και την αίτηση με απλή ηλεκτρονική υπογραφή, για την οποία θα χρειαστεί μια επίσκεψη σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, για την φυσική του ταυτοποίηση (σήμερα θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος στις αρμόδιες υπηρεσίες). 

Ενώ η δυνατότητα αυτή παρέχεται ήδη, παράλληλα επιδιώκεται η περαιτέρω απλούστευση με δυο τρόπους: Πρώτον, ελέγχονται σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ώστε να ψηφιοποιηθούν ή να καταργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Δεύτερον, ήδη σχεδιάζεται αναβάθμιση της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης προκειμένου να γίνει περισσότερο φιλική στο χρήστη, ειδικά σχετικά με τη διαδικασία της αδειοδότησης.

Ηλεκτρονικές πληρωμές


Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, υλοποιείται η δυνατότητα αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών προς το δημόσιο. Εντός του Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών , ηλεκτρονικά τα παράβολα γάμου, ΚΤΕΟ, έκδοσης διαβατηρίων/ταυτότητας, και ακολουθούν ορισμένα από τα σχετικά με την έναρξη επαγγέλματος. 

Συγκεκριμένα, πέραν των ήδη δυνατών πληρωμών φόρων, τελών κυκλοφορίας κλπ, δίνεται προτεραιότητα στην ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων για τις αδειοδοτικές διαδικασίες που περιγράφηκαν στα σημεία 3 και 4 ανωτέρω , με αυτόματη ενημέρωση των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών, ώστε να υλοποιείται πλήρως ψηφιακά η κάθε διαδικασία. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στα παράβολα που έχουν μεγάλη ζήτηση από τους πολίτες.

On line σύνδεση μεταξύ ληξιαρχείων – Ταμείων


Από την 1η Ιανουαρίου 2013 διασυνδέθηκαν τα ληξιαρχεία με τα μητρώα των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό σημαίνει, όπως σημείωσε ο κ. Βολουδάκης, ότι οι πολίτες δεν επιβαρύνονται ούτε με κόστος ούτε με γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ενημερώσουν για ληξιαρχικές μεταβολές, ενώ παράλληλα το κράτος μπορεί να ελέγξει ενδεχόμενες παρανομίες σχετικά με την καταβολή συντάξεων κ.ά. 

Αυτό το έργο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Κοινωνική Ασφάλιση) και την Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Βολουδάκης περιέγραψε το όραμά του αλλά και την υπόσχεση της κυβέρνησης για την διοικητική μεταμόρφωση της Ελλάδας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανακεφαλαιώνοντας βασικά σημεία του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και συστήνοντας στους παρευρισκόμενους μερικά από τα μέχρι τώρα επιτεύγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: