Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Αρωγή ΑΜΚΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων:
Για την περιφερειακή ενότητα Έβρου: Εννέα (9) Ημερήσιοι Φύλακες, Τέσσερις (4) Νυχτοφύλακες, Δύο (2) Αρχαιολόγοι, Ένας (1) Καθαριστής και Επτά (7) Εργατοτεχνίτες στην ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης: Δύο (2) Εργατοτεχνίτες στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης: Τρείς (3) Ημερήσιοι Φύλακες, Δύο (2) Νυχτοφύλακες, Δύο (2) Αρχαιολόγοι, Ένας (1) Καθαριστής, Έντεκα (11) Εργατοτεχνίτες στην ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 06/02/2013 και τελειώνει στις 15/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού

Σχετικά αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: