Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Μία θέση στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη αναγκών της στα πλαίσια υλοποίησης του Άξονα 4 (Τοπικό πρόγραμμα Leader) του ΠΑΑ 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες.

1 ΠΕ Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος

Καταληκτική ημερομηνία: 
27/02/2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: