Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ορεστιάδα Διοικητικός Υπεύθυνος Καταστήματος - Ορεστιάδας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Διοικητικός Υπεύθυνος Καταστήματος - Ορεστιάδας
Κωδικός Αγγελίας: Admin Ορεστιάδα

Ο / Η κάτοχος της θέσης οργανώνει τον τομέα ευθύνης του και έχει στόχο να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης στους καταναλωτές μας.

Απαραίτητα Προσόντα
Ομοειδή προϋπηρεσία στον κλάδο της Λιανικής.
Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Microsoft Office (excel σε πολύ καλό επίπεδο γνώσης).
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
Ευχέρεια ολοκλήρωσης στόχων σε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα.
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία σε διαχείριση αποθηκών & ταμείων καταστημάτων.
Βασικές Λογιστικές γνώσεις (ΚΒΣ, εργατικά κλπ.)
Καλή Γνώση μηχανογραφικού συστήματος ERP (SAP/Navision), θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως,
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ.

click to submit your cv for this position

Δεν υπάρχουν σχόλια: