Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

«Άνθρακες ο θησαυρός» για το επίδομα των ελεύθερων επαγγελματιών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Όποιος ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτηδευματίας που αναγκάστηκε να διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του ή να βάλει «λουκέτο» στο μαγαζί του, καταφέρει να εισπράξει το νέο επίδομα ανεργίας έστω και για τρεις μήνες, θα πρέπει να κάνει …πάρτι για να κεράσει συγγενείς και φίλους. Το υπουργείο Εργασίας θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Κανείς δεν τους έχει ενημερώσει ότι κλείνουν τα μαγαζιά υπό το βάρος των οφειλών σε εφορία και ΤΕΒΕ; Κανείς δεν τους είπε ότι ο ένας στους δύο δεν μπορεί να πληρώσει τον ΟΑΕΕ; Και αυτοί που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις –που είναι και οι μεγαλύτερες- ποιος ο λόγος να διακόψουν το επάγγελμά τους;
Το κείμενο της υπουργικής απόφασης, περιγράφει όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος προκειμένου να εισπράττει το επίδομα ανεργίας ύψους 360 ευρώ. Το επίδομα αυτό, θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα από 3 έως 9 μήνες ενώ η περίοδος καταβολής, θα εξαρτάται από τα χρόνια ασφάλισης. Η αναλογία ετών ασφάλισης, επιδόματος ανεργίας, διαμορφώνεται ως εξής:
  • Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη για 3 μήνες.
  • Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη για 4 μήνες.
  • Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη για 5 μήνες.
  • Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη για 6 μήνες.
  • Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη για 7 μήνες.
  • Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη για 8 μήνες.
  • Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και εφεξής, για 9 μήνες.
Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, για τη χορήγηση βοηθήματος απαιτείται:

1. Η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα:
  • για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1/1/2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 1/1/2012
  • η καταβολή εισφορών για 2 τουλάχιστον έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1/1/2013, ενώ
  • για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1/1/2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία τουλάχιστον έτη.
Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν από την 1/1/2011 και επαναδραστηριοποιούνται εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

2. Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1η Ιανουαρίου 2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

7. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

8. O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωση.

http://www.fpress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: