Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

"Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων -ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού".

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω  προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:
α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε
ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,
β) είναι κάτοικοι των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού και επιπλέον
γ) ανήκουν στην παρακάτω Κατηγορία Ευάλωτης Ομάδας:
 Άτομα με αναπηρία άνω του 50%


Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Υποχρεωτικά:

1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
4. Πιστοποιητικό αναπηρίας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή κάρτα ΑΜΕΑ
Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):
7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών
8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
9. Βιογραφικό σημείωμα
Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής - Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν  και να καταθέσουν  τα έντυπα των αιτήσεων και τα
σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην
ηλεκτρονική  διεύθυνση www.ergaxia.gr, καθώς και στο αρμόδιο γραφείο του συντονιστή φορέα:
 Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»,  Θεοτόκου 2 στο Ίλιον,        
Τηλ. 210 2385 416, Υπεύθυνοι κα Μαρία Μελανίτη και κα Ιουλία Απέργη.


Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Όσοι/ες επιθυμούν να  συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου
εξουσιοδοτημένου προσώπου  -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο  της
υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα
δικαιολογητικά συμμετοχής από έως τις 28/02/2013, και ώρες 9:00-11:00.


Παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2013 η δυνατότητα υποβολής των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων -ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού".Δεν υπάρχουν σχόλια: