Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Eκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και πόντηση αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών νετρίνο σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος για τη διερεύνηση της φύσεως των εκλάμψεων ακτίνων –γ (GRB)» (Ε-1701), και με βάση την υπ.αριθμ. 010/2012-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ως εξής:

1 θέση Συνεργαζόμενου Ερευνητή με προσόντα Δ' βαθμίδας και συγκεκριμένα έναν Διδάκτορα θετικών επιστημών με ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Πειραματικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων ή της Πειραματικής Αστροσωματιδιακής Φυσικής.

Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί θα εργαστεί στα πλαίσια της ομάδας του ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" που συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και πόντιση αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών νετρίνο σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος για τη διερεύνηση της φύσεως των Εκλάμψεων ακτίνων-γ (GRB)". Ο συνεργαζόμενος ερευνητής αναμένεται να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις φάσεις του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στις δράσεις που αφορούν:


- σε μελέτες που αφορούν σε προσομοιώσεις φυσικών διεργασιών, πειραματικών μετρήσεων και βελτιστοποίησης του ανιχνευτή.
- στη διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμών και ολοκλήρωσης της συτονομης συστοιχίας ανιχνευτών.
- στις δραστηριότητες δημοσιοποίησης και εκλαΐκευσης των επιστημονικών πεδίων που αφορούν στο ερευνητικό πρόγραμμα.


Με βάση τα παραπάνω επιθυμούμε οι υποψήφιοι, εκτός των τυπικών προσόντων, να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία με διαδικασίες προσομοίωσης και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων, με έμφαση στην ανίχνευση νετρίνο από πειραματικές διατάξεις και να έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες με το ευρύτερο κοινό.

Πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 25-2-2013 στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Χρήστο Μάρκου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cmarkou@inp.demokritos.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Χ. Μάρκου (τηλ. 210-6503409 και e-mail: cmarkou@inp.demokritos.gr)
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs359.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf

Δεν υπάρχουν σχόλια: