Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προσλήψεις στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων "Praksis" στην Αθήνα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα απευθύνεται σε νέους από 18 έως 30 ετών. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης των εργαζομένων στο Πρόγραμμα των Κοινωνικών Δομών είναι για 24 μήνες. Για τη συγκεκριμένη δομή το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να καλύπτει τα τυπικά προσόντα όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.


Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 4η Φεβρουαρίου 2013 και λήγει την Τρίτη 19η Φεβρουαρίου 2013.

Aναλυτικά η προκήρυξη

Αίτηση συμμετοχής

Δεν υπάρχουν σχόλια: