Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(05) Υποτροφίες, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών προκηρύσσουν τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας, με καταγωγή από την Πελοπόννησο για  το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο το βαθμό του Πτυχίου, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», προτιμώμενων σε κάθε περίπτωση των πτυχιούχων των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είναι πτυχιούχοι των παραπάνω Σχολών (Γεωπονικών και Κτηνιατρικών) προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων στον πίνακα επιτυχόντων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται και ακολουθούν οι πτυχιούχοι των άλλων Σχολών των Πανεπιστημίων της χώρας, με τον υψηλότερο κατά σειρά βαθμό πτυχίου.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας που κατάγονται από την Πελοπόννησο και έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά). Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο βαθμός πτυχίου.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών στην αλλοδαπή είναι πολύ καλή.
Το ποσό της υποτροφίας είναι επτακόσια (700) ΕΥΡΩ το μήνα. Η υποτροφία αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 και η καταβολή της αρχίζει από την άφιξη των υποτρόφων στην αλλοδαπή, εφόσον αυτή έπεται της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους, η οποία θα αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου. 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής μπορούν από την 20η Μαρτίου 2013 και το αργότερο μέχρι και τις 14 Μαΐου 2013 ημέρα Τρίτη να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Διαχ/σης και Μισθ/σίας, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. Γραφ. 2045 2ος όροφος) Α.Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ.151 80.

Το κείμενο της Προκήρυξης θα καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: http://www.minedu.gov.gr/home/prokirykseis-diagonismoi-ypotrofies/53-ypotrofies-klirodothmata.html, όπου έχουν ήδη καταχωριστεί η έντυπη Αίτηση και η Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με το προβλεπόμενο από το νόμο κείμενο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της Προκήρυξης θα δίνονται από τις 20 Μαρτίου 2013 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12-15 μ.μ. στην προαναφερόμενη διεύθυνση και στα τηλέφωνα 210.3442354, 210.3443229.                                                                                                 
                                                                                        
Για τα σχετικά έγγραφα πατήστε παρακάτω αντίστοιχα:
Περίληψη προκήρυξης
Προκήρυξη
Αίτηση για μεταπτυχιακούς
Υπεύθυνη Δήλωση
 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: