Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Δήμος Παύλου Μελά Έγκριση 134 θέσεων εργασίας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2013 για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού συνολικού αριθμού 134 ατόμων, με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου για 8 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες.

  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους Κ.Α. των εξόδων των προϋπολογισμών της Επιχείρησης έτους 2013 (κωδ. 60-00-001- προσωπικό ορισμένου χρόνου)  και 2014 αντίστοιχα.

 Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και έπειτα από τη σχετική έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/06. 

Η ανακοινωση εδωΤομέας Παραγωγής Εργου Τμήμα Πολιτισμού
Αιτούμενες
θέσεις

Διάρκεια
Σχολή ΧορούΔιδακτικό Προσωπικό
13
Ανώτ/ρη Σχ. Χορού
Από την υπογραφή της σύμβασης και για 8 μήνες
Βοηθητικό Προσωπικό
2
ΔΕ
« «
ΩδείοΔιευθυντής
1
ΠΕ
« «
Διδακτικό Προσωπικό
43
Απόφ/τοι Ωδείου
« «
Βοηθητικό Προσωπικό
2
ΔΕ
« «
Εργαστήρι Πολυμέσων και ΠληροφορικήςΔιευθυντής
1
ΠΕ
« «
Διδακτικό Προσωπικό
8
ΠΕ-ΤΕ
« «
Βοηθητικό Προσωπικό
2
ΔΕ
« «
Εικαστικό ΕργαστήριΔιευθυντής
1
ΠΕ-ΤΕ
« «
Διδακτικό Προσωπικό
15
ΠΕ-ΤΕ
« «
Βοηθητικό Προσωπικό
2
ΔΕ
« «
Θεατρικό ΕργαστήριΔιδακτικό Προσωπικό
6
ΠΕ-ΤΕ
« «
Βοηθητικό Προσωπικό
2
ΔΕ
« «
θερινός & Χειμερινός Κι νη ματογράφοςΥπεύθυνος Κινηματογράφου
1
ΠΕ-ΤΕ
Από την υπογραφή της σύμβασης και για 8 μήνες
Μηχανικός προβολής
1
ΔΕ-ΤΕ
« «
Τμήμα ΠεριβάλλοντοςΥπεύθυνος τμήματος
1
ΠΕ
Από την υπογραφή της σύμβασης και για 8 μήνες
Βοηθητικό προσωπικό
1
ΔΕ
« «


Τμήμα Κοινωνικών ΔομώνΛογοθεραπευτής
1
ΠΕ-ΤΕ
Διάρκεια ενός έτους, και με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος
Εκπαιδευτές (ξένων γλωσσών-αγγλικά)
1
ΠΕ
« «
Οδηγός
2
ΔΕ
« «
Ψυχολόγος
1
ΠΕ
« «
Εργοθεραπευτής
1
ΠΕ-ΤΕ
« «ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
Τμήμα Κοινωνικών Δομών


«Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής»
α) 10158­12115462 β) 20801­12215462
ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ
Κοινωνικοί λειτουργοί
2
ΠΕ-ΤΕ


Νηπιαγωγοί
4
ΠΕ-ΤΕ


Φυσιοθεραπευτές
2
ΠΕ-ΤΕ


Οδηγός
1
ΔΕ


Βοηθητικό προσωπικό
6
ΥΕ


ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ


«Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων
Νοσηλευτές
3
ΠΕ-ΤΕ


Κοινωνικοί Φροντιστές
4
ΔΕ


Βοηθητικό προσωπικό
4
ΥΕ

Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: