Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Tο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ταυτοποίηση στόχων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών - Δίας», που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για (12) μήνες, ως εξής:

Μία (1) θέση απόφοιτου ΑΕΙ / ΤΕΙ σε επιστημονικά πεδία, όπως η Βιολογία, η Ιατρική, η Φαρμακευτική κτλ με σημαντική εργαστηριακή εμπειρία. Είναι επιθυμητή και θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η δυνατότητα χρήσης Η/Υ. Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα πρέπει να ανταποκριθεί  σε απαιτήσεις συντήρησης και επάρκειας εργαστηρίου συνεχούς παραγωγής, συλλογής ιστών από θεραπευτικά Ιδρύματα και Νεκροτομείο, επεξεργασίας ιστών με εργαλεία ημι-βιομηχανικής κλίμακας, λεπτομερούς καταγραφής και τήρησης δεδομένων προγράμματος ποιότητας ΙSO και δυνατότητα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Τέλος ιδιαίτερης σημασίας θα είναι η δυνατότητα συμβολής του/της υποψήφιου/υποψήφιας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα επιδιωχθεί:

1. Η αύξηση παραγωγής των ήδη παραγόμενων προϊόντων οστικών μοσχευμάτων.
2. Η ενίσχυση των δράσεων προώθησης και διάχυσης των προϊόντων τόσο για οδοντιατρικές όσο και για ορθοπεδικές εφαρμογές και η επέκταση του δικτύου πελατών της μονάδας.
3. Η συμμετοχή στις διαδικασίες επέκτασης του καθεστώτος πιστοποίησης της μονάδας με στόχο την εξαγωγή των προϊόντων στη ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλου σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι μία σελίδα), στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26-4-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή), με την ένδειξη «ΔΙΑΣ – ΤΙΜ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Μαργαρίτα Παπαδάκη, στο τηλέφωνο 210-6503582 και στο e-mail:
papadaki@bio.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs367.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf

 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: