Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

21 Θέσεις στο νοσοκομείο Παίδων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού” προσλαμβάνει εικοσιένα άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της οριζόντιας Πράξης: “Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας-Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή”
Οι θέσεις με βάση την υπηρεσία, την έδρα, την ειδικότητα, τη διάρκεια σύμβασης και τον αριθμό ατόμων είναι:

-Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1
-ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 4
-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
-ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6
-ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
-Τεχνικής Εκπαίδευσης ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4
-Τεχνικής Εκπαίδευσης ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 2

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Γ.Ν.Π.Α. “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”, Μεσογείων 24, ΤΚ 11527, προς το Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν την κυρίας Καρατζαφέρη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 213 2009826).

Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: