Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Σε 354 προσλήψεις θα προχωρήσει ο δήμος Λαρισέων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Σε 354 προσλήψεις θα προχωρήσει ο δήμος Λαρισέων, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αποφάσισε να εντάξει σε διάφορες υπηρεσίες, με σύμβαση μίσθωσης έργου και προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έτους 2013, τους παρακάτω υπαλλήλους για τις ανάλογες θέσεις:

185 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 4
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
ΔΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Κοιν. Εργασίας 2
Σταβλίτες 1
Μαγείρων 6
Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων 2
Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων (λιπαντής) 1
Τεχνίτης Τορναδόρος 1
Τεχνίτης Αμαξωμάτων – Φανοποιός , Βαφέας 1
Τεχν. Ηλεκτροσυγκολλητής 1
Τεχνίτης Υδραυλικός 1
Αρχιτέκτονας με ειδίκευση σε βιοκληματικές ενεργειακές μελέτες 1
ΤΕ Τεχνολόγων Έργων Υποδομής 2
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1
Φυλάκων 2
ΠΕ Νηπιαγωγοί  17
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 14
ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων 10
Κτηνίατρος 1
Ιατροί 3
ΠΕ Ψυχολόγος  1
ΠΕ Λογοπεδικός 1
ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 1
ΠΕ Παιδίατρος 2
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 32
ΥΕ Καθαρίστριες Σχλ. Κτιρίων 70
169 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ 63
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  19
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 11
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΟΙ 30
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 7
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ JCB 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΣΑΠΑΣ) 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ  1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ – ΒΑΦΕΑΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB ) 1
ΔΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
Οι παραπάνω προσλήψεις θα γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2013.
 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: