Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

4 Θέσεις εργασίας στο Νότιο Αιγαίο

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη , µ ε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Γενικής ∆/νσης (Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριµένα της  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  για τις ανάγκες αυτής στις ∆/νσεις Κτηνιατρικής , που εδρεύουν στον Νοµούς ∆ωδεκανήσου και  Κυκλάδων.


3 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΥΕ Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
29/03/2013-08/04/2013
Προκήρυξη


 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: