Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π/1/703/1/2013 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου ήτοι 14/03/2013. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, ΤΚ 11510).

Σχετικά αρχεία


Δεν υπάρχουν σχόλια: