Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) Ν.ΣΕΡΡΩΝ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση ανέργων  σε βασικές δεξιότητες χρήση ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους πρόκειται να υλοποίηση τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Διάρκεια
(σε ώρες)
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ


ΘΕΩΡΙΑ
         
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
20
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ ΑΕΙ
100
 
 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1.Άνεργοι απόφοιτοι Λυκείου ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ οι οποίοι πρέπει να διαθέτουνκάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ
 
2.Πτυχιούχοι ΑΕΙ ΤΕΙ(οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις- επιμελητήρια π.χ. μηχανικοί δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργία τους στον κλάδο τους. 

Η διαδικασία υπόδειξης ανέργων γίνεται από τα κατά τόπους ΚΠΑ  του νομού  Σερρών 

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00€ μικτό ανά ώρα κατάρτισης με την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης ανά ενότητα .

Πληροφορίεςκαι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως τις  3/4/2013  στα γραφεία του ΚΕΚ Υψηλάντου 4  3ος όροφος τηλ. 2321023640 –2321051861 από τις 09:00 έως τις 13:00.

Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: