Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων κατά την Καθαρά Δευτέρα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Αν και έχει επικρατήσει ως αργία ωστόσο η Καθαρά Δευτέρα (18 Μαρτίου 2013) δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτικών ημερών αργίας. Αυτό σημαίνει πως η λειτουργία των επιχειρήσεων και η εργασία των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή είναι ελεύθερη και νόμιμη. Ως εκ τούτου όσοι μισθωτοί απασχοληθούν κατά την Καθαρά Δευτέρα δεν θα λάβουν πρόσθετη αμοιβή ούτε αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης.

Πάντως, κάποιες συλλογικές συμβάσεις αλλά και διαιτητικές αποφάσεις έχουν καθιερώσει ως αργία την Καθαρά Δευτέρα είτε ως ακόμη επιχειρησιακή πρακτική, είτε ως αργία κατά γεωγραφική περιοχή (Πόλη, Δήμο, Νομό, ή Περιφέρεια).Ενδεικτικά αναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις προσωπικού: ιδιωτικών κλινικών, αναψυκτικών ποτών κ.λπ., παραγωγής γάλακτος, εμπορικών επιχειρήσεων, επισιτιστικών κ.λπ. καταστημάτων, μεταλλουργικών επιχειρήσεων, συνεταιριστικών οργανώσεων, οδηγών φορτηγών κ.λπ..

Έτσι, έχει τεθεί σχετικός όρος ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται σε αυτές τις συμβάσεις εφόσον εργασθούν κατά την Καθαρά Δευτέρα θα τους καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους, όπως δηλαδή εφαρμόζεται προκειμένου για την εργασία τους κατά τις Κυριακές και τις λοιπές υποχρεωτικές ημέρες αργίας του έτους.

Ακόμη, στην περίπτωση της επιχειρησιακής πρακτικής δηλαδή εάν τα προηγούμενα χρόνια η επιχείρηση λειτουργούσε κατά την Καθαρά Δευτέρα και οι εργαζόμενοι εργάζονταν λαμβάνοντας το ημερομίσθιό τους ή τον μηνιαίο μισθό τους κανονικά και φέτος κατ΄ εξαίρεση ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργήσει την επιχείρησή του, οφείλει τόσο το ημερομίσθιο των με ημερομίσθιο αμειβομένων χωρίς αυτοί να εργασθούν όσο και τον μηνιαίο μισθό των με μηνιαίο μισθό αμειβομένων μισθωτών του χωρίς περικοπή. Ο εργοδότης μπορεί να απαλλαγεί της υποχρεώσεως αυτής και των δύο κατηγοριών εργαζομένων, μόνο εάν συμφωνήσει ρητά μαζί τους, γραπτά ή προφορικά.

 http://www.news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: