Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Τι χρειάζεται να περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Κάθε βιογραφικό σημείωμα δεν έχει κάποιο ουσιαστικό σκοπό αν δεν περιλαμβάνει τα προσωπικά μας στοιχεία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική μας εμπειρία.
Κάθε άλλη ενότητα (πχ δεξιότητες, σεμινάρια) καταγράφεται αν το επιθυμούμε και εξαρτάται καθαρά από τις γνώσεις και την εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει.
Στο βιογραφικό μας σημείωμα μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποιες εποχιακές δουλειές με μερική απασχόληση ή εθελοντική εργασία ακόμα και αν είναι άσχετες με το αντικείμενο το οποίο σπουδάσαμε.

Βασικές ενότητες του βιογραφικού σημειώματος:
  • Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Ημερομηνία Γέννησης, Τηλέφωνα επικοινωνίας, Οικ. κατάσταση (εφόσον ζητηθεί), Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες (κυρίως για τις μικρές ηλικίες).
  • Εκπαίδευση: Όνομα Εκπαιδευτικού ιδρύματος, Τμήμα, Τίτλος πτυχίου, ημερομηνία απόκτησης πτυχίου, βαθμός, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες (αν υπάρχουν).
  • Εργασιακή εμπειρία: Πλήρες όνομα εταιρείας, φορέα ή οργανισμού εργασίας, περίοδος εργασίας, θέση που κατείχατε, ειδικά καθήκοντα που είχαμε.
  • Σεμινάρια - Ειδικές γνώσεις: Αναφορά στον φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου, Θέμα σεμιναρίου, Χρονική διάρκεια σεμιναρίου. Εδώ αναφέρονται οι γνώσεις σε Η/Υ και οι ξένες γλώσσες.
  • Συγγράμματα - Μελέτες: Αναφορά σε άρθρα ή μελέτες που έχουμε παρουσιάσει. Θέμα άρθρου, εκδοτικός οίκος, σεμινάριο ή έντυπο στο οποίο παρουσιάστηκε.
  • Συστάσεις: Οι συστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο για να σχηματιστεί η απόφαση του αξιολογητη. Η συστατική επιστολή παρέχεται από προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, από κάποιον σε μεγαλύτερη θέση από εμάς, από κάποιον καθηγητή η από κάποιον που μας γνωρίζει καλά .
  • Φωτογραφία: Χρησιμοποιούμε φωτογραφία εάν και εφόσον ζητείται στην αγγελία της θέσης.
Αναλυτικότερα:

Προσωπικά στοιχεία
Αναφέρουμε το ονοματεπώνυμό μας, την διεύθυνση, κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο (e-mail) και την υπηκοότητά μας. Στα προσωπικά στοιχεία μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε την ημερομηνία γέννησής μας τον τόπο γέννησης και διαμονής αλλά και την οικογενειακή μας κατάσταση.
Για τους άνδρες υποψηφίους, καλό θα ήταν να αναφέρουν για την εκπλήρωση ή μη της στρατιωτικής τους θητείας.

Επαγγελματικός στόχοςΕίναι μια προαιρετική σύντομη αναφορά στην ο οποία αναφέρουμε σε το πολύ σε δυο (2) σειρές τη θέση για την οποία ενδιαφερόμαστε. Πρέπει να είμαστε σαφής για να μπορέσει ο αξιολογητής να εστιάσει στην θέση ή τον τομέα που ενδιαφερόμαστε.

Εκπαίδευση
Πρέπει να επιλέξουμε την χρονολογική σειρά που θα παρουσιάσουμε το βιογραφικό μας. Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε τον πιο πρόσφατο και σημαντικό τίτλο σπουδών μας κάνοντας αναφορά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτήσαμε αναφέροντας παράλληλα τον τίτλο σπουδών μας καθώς και άλλες σπουδές που έχουμε κάνει.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε την αναφορά μας στην αποφοίτηση λυκείου αλλά δεν πρέπει επίσης να αναφερθούμε στην φοίτηση της δημοτικής και γυμνασιακής μας εκπαίδευσης. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να καταγράψουμε την ημερομηνία αποφοίτησης και απόκτησης των τίτλων μας.
Μπορούμε επίσης να αναγράψουμε το έτος εισαγωγής και αποφοίτησης από κάθε τμήμα, αναφέροντας τον βαθμό πτυχίου ή απολυτηρίου εφόσον είναι αξιοπρεπής.
Σε περίπτωση που επιθυμούμε να αναφερθούμε σε κάποια διπλωματική εργασία, μπορούμε να το καταγράψουμε σε αυτή την ενότητα, διαφορετικά δημιουργούμε μια ξεχωριστή, αναφέροντας τις ενέργειες που ολοκληρώσαμε και αφορούν την θέση εργασίας που ενδιαφερόμαστε.

Επαγγελματική εμπειρία
Καλούμαστε να συντάξουμε την πολυπλοκότερη ενότητα του βιογραφικού μας σημειώματος. Πριν ξεκινήσουμε την καταγραφή, κρατάμε μια σημείωση με τους τίτλους των θέσεων που κατείχαμε, την εταιρεία, το φορέα απασχόλησης καθώς και την περίοδο της εργασίας μας.
Αρχίζουμε όπως και στην εκπαίδευση, από την πιο πρόσφατη και σημαντική θέση που κατείχαμε. Εάν η παραμονή μας σε κάποιο τομέα ήτανε σύντομη χρονικά αναφέρουμε τους μήνες παραμονής μας (πχ Μάιος 2007- Οκτώβριος 2007). Αν όμως είχαμε πολυετή παραμονή, αναφερόμαστε στα έτη εργασίας μας στο συγκεκριμένο τομέα (πχ από 2003-2006).
Στην συγκεκριμένη ενότητα, μπορούμε να συμπεριλάβουμε την πρακτική μας άσκηση καθώς και οποιαδήποτε εθελοντική εργασία στην οποία συμμετείχαμε.
Τέλος, καλό θα ήταν να κάνουμε χρήση ρημάτων δράσης προκειμένου να τονίσουμε τις ικανότητες που διαθέτουμε.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Σε αυτό το μέρος του βιογραφικού μας κάνουμε αναφορά στην παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων ή διαλέξεων που έχουμε παρακολουθήσει. Χρειάζεται να αναφέρουμε τον τίτλο του σεμιναρίου, τον φορέα, ακόμα και τον τόπο διεξαγωγής του.
Ωστόσο, αν έχουμε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο το οποίο είχε μεγάλη χρονική διάρκεια και από αυτό αποκτήσαμε κάποιο δίπλωμα το αναφέρουμε στην συγκεκριμένη ενότητα.

Ξένες Γλώσσες
Στην ενότητα αυτή κάνουμε αναφορά στις ξένες γλώσσες που γνωρίζουμε αλλά και στο επίπεδο γνώσεων που έχουμε στην κάθε γλώσσα. Παράδειγμα: Αγγλικά: Άριστο επίπεδο, πτυχίο Certificate of Proficiency in English University of Cambridge. Γαλλικά: Μέτριο επίπεδο, πτυχίο Delf Certificat.

Άλλες Γνώσεις
Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να αναφέρουμε κάποιες άλλες ειδικές γνώσεις οι οποίες δεν αναφέρθηκαν σε προηγούμενες ενότητες όπως οι γνώσεις στη χρήση Η/Υ καθώς και οι πιστοποιήσεις ή οι γνώσεις μας σε συγκεκριμένα προγράμματα.

Διακρίσεις
Στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να αναφερθούμε σε διακρίσεις που κατέχουμε αλλά και στον φορέα καθώς και στον λόγο για τον οποίο διακριθήκαμε.

Δημοσιεύσεις
Την κατηγορία αυτή την αναφέρουμε εφόσον έχουμε δημοσιεύσει κάποια εργασία μας σε κάποιο περιοδικό ή σε κάποιο βιβλίο. Η καταγραφή της πληροφορίας αυτής γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο.
Αρχικά αναφέρουμε το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα ή των συγγραφέων αλλά και τον αριθμό της σελίδας (σε περίπτωση που είναι δημοσίευση σε βιβλίο ή περιοδικό) ή κάνουμε αναφορά στο ονοματεπώνυμο του συγγραφέα ή συγγραφέων, στον τίτλο εργασίας, στο συνέδριο, στον φορέα υλοποίησης τον τόπο και την ημερομηνία (σε περίπτωση που είναι ανακοίνωση σε κάποιο συνέδριο).
Παραδείγματα:
  • Σε περίπτωση δημοσίευσης σε βιβλίο: Παπαδόπουλος, Γ. (2011) «Social Media Review», All about Linkedin, 18: 84-118.
  • Σε περίπτωση ανακοίνωσης σε συνέδριο: «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά και φοιτητές ή απόφοιτοι στην αγορά εργασίας», Παπαδόπουλος, Γ., Ημερίδα: «Επαγγελματική αποκατάσταση των Νέων του ΤΕΙ Πειραιά», Επιτροπή Πολιτικής ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Πειραιά, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου, 2011.
Μέλος Επαγγελματικών Συλλόγων
Σε αυτή την ενότητα μπορούμε να αναφερθούμε στην συμμετοχή μας σε κάποιο επαγγελματικό σύλλογο. Επίσης μπορούμε να σημειώσουμε και τις όποιες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος έχουμε.

Προσωπικά Ενδιαφέροντα
Στην συγκεκριμένη ενότητα, μπορούμε να παρουσιάσουμε το επίπεδο της κοινωνικότητάς μας και τις ενέργειές μας μέσα από δραστηριότητες που τονίζουν τον επαγγελματικό μας στόχο. Η συμμετοχή μας σε διάφορους τύπους σωματεία ή οργανισμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την ενότητα. Αντιθέτως θα ήταν προτιμότερο να μην χρησιμοποιηθεί τυχόν συμμετοχή ή διάφορες πληροφορίες που να μας σχετίζουν με θρησκευτικούς ή πολιτικούς συλλόγους.
Τέλος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά ενδιαφέροντα τα οποία αφορούν την προσωπικότητά μας όπως η μουσική τα ταξίδια, η μαγειρική, ο κινηματογράφος και άλλα.

Συστάσεις
Είναι η τελευταία ενότητα που περιλαμβάνει το βιογραφικό ενός υποψηφίου εργαζόμενου. Στην ενότητα αυτή, θα συμπεριλάβει τα ονόματα κάποιων ανθρώπων με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν (2-3 είναι ικανοποιητικοί για συστάσεις). Τέτοιοι άνθρωποι συνήθως είναι προηγούμενοι εργοδότες ή καθηγητές.
Τα άτομα αυτά θα πρέπει να κάνουν μια περίληψη των δυνατοτήτων και των γνώσεών μας στον αξιολογητή του βιογραφικού μας.
Στην ενότητα των συστάσεων αναφέρουμε τα πλήρη στοιχεία του ατόμου που μας συστήνει (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας). Ο αξιολογητής είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θα έρθει σε επικοινωνία με τα άτομα από την λίστα των συστάσεων.
Σαν υποψήφιοι, πριν παραδώσουμε το βιογραφικό μας με τις συστάσεις, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που αναφέρουμε ως συστάσεις. Μπορούμε να μην αναφέρουμε τις συστάσεις μας εξ αρχής. Στην περίπτωση αυτή συντάσσουμε τον τίτλο «Συστάσεις, διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν».Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: