Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Φαρμακοβιομηχανία Προσλήψεις Τεχνικού Τμήματος | Αθήνα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η εταιρεία είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες της Ελλάδας με μεγάλο όγκο παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και έντονη εμπορική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, ζητά προσωπικό για την στελέχωση της Τεχνικής Υποστήριξης Παραγωγής στις ακόλουθες θέσεις:Team Leader Τεχνικής Υποστήριξης Παραγωγής κωδικός θέσης ΤL 02/13
           
Ρόλος :

 • Συντονίζει την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του πλάνου προληπτικής συντήρησης
 • Φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανών ευθύνης του, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση του downtime και την μέγιστη εκμετάλλευση του εξοπλισμού
 • Προτείνει τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας των μηχανών με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς τους
 • Επιβλέπει το επίπεδο ανταπόκρισης των τεχνικών της ομάδας του στις απαιτήσεις τους και μεριμνά για την συνεχή βελτίωσή τους μέσω εκπαίδευσης
 • Είναι υπόλογος για την εν γένει απόδοση των μηχανημάτων και την παρακολούθηση της παραγωγικότητάς τους
           
Απαιτούμενα προσόντα
:
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ειδίκευσης μηχανολόγου μηχανικού ή συναφές
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική παραγωγή, προϋπηρεσία σε φαρμακοβιομηχανία θα συνεκτιμηθεί 
 • Απαραίτητη γνώση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Από 30 έως 45 ετώνΤεχνικός Περιοχής Βάρδιας  κωδικός θέσης ΤΠ 02/13

Ρόλος :
 • Υποστηρίζει τεχνικά τις μηχανές παραγωγής του εργοστασίου που είναι στην ευθύνη του στην βάρδια του (κυλιόμενο ωράριο εργασίας)
 • Αντιμετωπίζει άμεσα τις βλάβες κατά την διάρκεια λειτουργίας των μηχανών
 • Εκτελεί τις προβλεπόμενες εργασίες σύμφωνα με το πλάνο προληπτικής συντήρησης

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Τεχνικού Λυκείου ή Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι κατεύθυνσης Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική παραγωγή
 • Επιθυμητή γνώση Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
 • Από 28 έως 35 ετών
 • Δυνατότητα βαρδιώνΟι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πλήρη στοιχεία και να αναγράφουν τον κωδικό της θέσης μέσα στο βιογραφικό τους


κωδικός θέσης «Team Leader Τεχνικής Υποστήριξης Παραγωγής»: ΤL 02/13
κωδικός θέσης «Τεχνικός Περιοχής Βάρδιας»:  ΤΠ 02/13


Δεν υπάρχουν σχόλια: