Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πτυχιούχοι Φαρμακευτικής στους "Γιατρούς του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία"

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προβαίνει στη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ανέργων έως 30 ετών για απασχόληση, χρονικής διάρκειας 24 μηνών, στο Κοινωνικό Φαρμακείο (3) και στο Υπνωτήριο (7) στην περιοχή της Αθήνας.Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνεται λήγει την 
Τρίτη 21 η Μαρτίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και την ημερομηνία λήξης 
 της διαδικασίας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο
τηλέφωνο: 210 – 3213150

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: