Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Συνεργάτες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΕιδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τις σχετικές απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ92/19.12.2012) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», η δημόσια δαπάνη της οποίας κατανέμεται στους Άξονες Προτεραιότητας 10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας & της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» (44%), 11 (Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας & της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (52,4%) και 12 (Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας & της καινοτομίας στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (3,6%) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενδιαφέρεται για την σύναψη έως πενήντα (50) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου σε τριάντα μία (31) κατηγορίες συνεργατών, σε Αθήνα, Μυτιλήνη και Σύρο, με ιδιώτες ή Δημόσιους Υπαλλήλους ή Yπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. (απασχόληση πέραν του ωραρίου εργασίας τους) ανάλογα με τα περιγραφόμενα σε κάθε θέση.

Aναλυτικά η προκήρυξη

Λήξη:11/03/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: