Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προσλήψεις στην Ξενία Φαιστός ΟΤΑ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Η ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ Ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ξενίας Φαιστός Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού 
 
ΔΕ Πωλητών-τριών Μπαρ για τη λειτουργία της καφετέριας 3 προσλήψεις
 
ΔΕ Πωλητών-τριών για τη λειτουργία του Μίνι Μάρκετ 2 προσλήψεις

ΥΕ καθαριστών/τριών 1
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξενία Φαιστός Α.Ε. ΟΤΑ Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού, Φαιστός Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ. 70200, υπ’ όψιν κυρίου Σπυριδάκη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2892042360).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: