Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24).

Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και οι αρμοδιότητές του καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Η σχετική προκήρυξη είναι αναρτημένη από 8-3-2013 στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας : http://www.minedu.gr/home/prokirykseis-diagonismoi-ypotrofies/55-eyropaiki-enosi-kai-diethneis-organismoi/9449-08-03-13.html

Συνημμένα

word Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, DOC, 31.2 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια: