Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό-Χημικός Μηχανικός από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, ανακοινώνει:
την πρόσληψη, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος  «APT-STEP: Unlocking APTL’s Scientific and Technological Research Potential in Green Mobility» ή «Προώθηση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Ερευνητικού Δυναμικού του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) στην περιοχή της Πράσινης Κινητικότητας».
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 26-03-2013

Υποβολή Υποψηφιότητας:
ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
Πτέρυγα 1, 2ος όροφος (Γραφείο Διοίκησης)
6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης,
57001 Θέρμη
υπόψη κας Θ. Αχίλλα
Τηλ.: 2310 498112

Πληροφορίες:
κ. Γ. Μπακιρτζής
Τηλ.: 2310 498123

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: