Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Σύμβουλοι/Μέντορες, Στελέχη στο Επιμελητήριο Κυκλάδων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Δεκαπέντε θέσεις Συμβούλων θα καλύψει το Επιμελητήριο Κυκλάδων στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «παραγωγή περιεχομένου για το υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης τοπικών επιχειρήσεων, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων Κυκλαδικής Επιχειρηματικότητας».

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:
Επτά Σύμβουλοι / Μέντορες για την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών υποστήριξης σε διάφορα θεματικά αντικείμενα προς Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των Κυκλάδων (κωδ. θέσης:376829 /11), και Οκτώ Στελέχη για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και την ψηφιοποίηση υλικού προβολής της κυκλαδικής επιχειρηματικότητας (κωδ. θέσης: 376829 /12).
Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου. Αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 29 Μαρτίου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στο Πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Απόλλωνος & Λαδοπούλου, τ.κ. 841 00, Ερμούπολη, Σύρος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την κ. Ελενα Δημακοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edimakop@cycladescc.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: