Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Διαγωνισμός EPSO για διοικητικούς υπαλλήλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στους τομείς ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους ακόλουθους γενικούς όρους:
α) Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
γ) Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας.
δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Οι προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής με τη χρήση υπολογιστή θα οργανωθούν αποκλειστικά και μόνο αν ο αριθμός των εγγεγραμμένων υποψηφίων υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Το όριο θα καθοριστεί από τον διευ­θυντή της EPSO υπό την ιδιότητά του ως αρμόδιας για τους διορισμούς αρχή (AIPN), μετά τη λήξη της προθε­σμίας εγγραφής των υποψηφιοτήτων. Το εν λόγω όριο δύναται να διαφέρει από τον έναν τομέα στον άλλο και θα ενημερωθείτε μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO. Προθεσμία μέχρι 16 Απριλίου 2013, 12.00, ώρα Βρυξελλών.

Η εξεταστική επιτροπή καθορίζει το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών και εγκρίνει το περιεχόμενό τους βάσε προτάσεων που υποβάλλονται από την EPSO.

Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: