Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

11 Προσλήψεις στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ–ΛΕΥΚΙΜΗΣ–ΣΟΥΦΛΙΟΥ» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, που εδρεύει στον οικισμό Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου.ΠΕ Οικονομολόγων 1 προσλήψη

ΔΕ Συνοδών επισκεπτών στο δάσος 1 προσλήψη

ΔΕ Συνοδών επισκεπτών στο δάσος 2 προσλήψεις

ΔΕ Εποπτών Φυλάκων 3 προσλήψεις

ΥΕ Φυλάκων - Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3 προσλήψεις

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, Δαδιά, Δήμος Σουφλίου, Νομού Έβρου, Τ.Κ. 68400, υπόψη κου Σταύρου Τσιαντικούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2554032202).

PDF] 

ΑΔΑ: ΒΕΑΦ46Ψ845-ΧΝ9 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: