Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

16 υδρονομείς στο Δήμο Καρδίτσας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 24.04.2013 έως την 29.04.2013 στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (Σταυρός Καρδίτσας) και στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆ηµαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2 ος όροφος, Γραφείο 4).  


1. Αριθµός θέσεων Το δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ’ αριθµό 78/2013 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής:  


Υδρονοµείς δεκαέξι (16) άτοµα

 Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου: ∆ύο (2) υδρονοµείς 
Τοπική Κοινότητα Μέλισσας: Ένας (1) υδρονοµέας
 Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας: Ένας (1) υδρονοµέας
 Τοπική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρου: Ένας (1) υδρονοµέας 
Τοπική Κοινότητα Σταυρού: Ένας (1) υδρονοµέας
 Τοπική Κοινότητα ∆αφνοσπηλιάς: Ένας (1) υδρονοµέας
 Τοπική Κοινότητα Παληουρίου: Ένας (1) υδρονοµέας
 Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου: ∆ύο (2) υδρονοµείς
 Τοπική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας: ∆ύο (2) υδρονοµείς
 Τοπική Κοινότητα Ρούσσου: Ένας (1) υδρονοµέας
 Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού: ∆ύο (2) υδρονοµείς 
Αντλιοστάσια εξηλεκτρισµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου: Ένας (1) υδρονοµέας 

 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (∆ευτέρα - Παρασκευή) και ώρες από 07.00 - 15.00 ∆ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350728, 2441350723                  Σταυρός Καρδίτσας, Τηλέφωνο: 2441352312 


 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: