Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

16 θέσεις στο Ν.Π.Δ.Δ. "ΘΟΡΙΚΟΣ" Δήμου Λαυρεωτικής

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Ν.Π.Δ.Δ. "ΘΟΡΙΚΟΣ" Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, για τους κατωτέρω κλάδους:

2 ΔΕ Μπουζούκι
2 ΔΕ Κιθάρα
1 ΔΕ Κρουστά
1 ΔΕ Βιολί
5 ΔΕ Παραδοσιακή Μουσική
1 ΔΕ Πιάνο
2 ΔΕ Μουσική Προπαιδεία
2 ΔΕ Θεωρητικά Μαθήματα


 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ»
∆ήμου Λαυρεωτικής, (Αγίας Παρασκευής 1, 19500 Λαύριο) μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών, από την ημερομηνία της γνωστοποίησης ήτοι μέχρι τις 27/04/2013. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλέφωνα 22920- 27774.


 [PDF] 

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΚΚΟ-ΗΗΛ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: